Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Jogi háttér:
A www.szeniuszoiskola.hu webáruház működését az alábbi Törvények és rendeletek szabályozzák: 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 49/2003.(VII.30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről, 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet a távollévők között kötött szerződésekről. A Polgári Törvénykönyv meghatározza a fogyasztó és a fogyasztói szerződés fogalmát:

Fogyasztó:
A gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy, jogi személy.

Fogyasztói szerződés:
Az a szerződés, amely a fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti. Fogyasztói szerződés esetben a teljesítés a fogyasztó részére való átadással történik meg. Ha az áru, vagy a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak, a kötelezett hibásan teljesített, amelyet orvosolni köteles a fenti jogszabályok szerint.

Tájékoztatónk tartalmazza a szerződéses feltételeket, a vásárlás, és a szállítás menetét . Kérjük, figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat mielőtt rendelését leadná, mivel annak teljesítése az itt található szerződés alapján történik. Regisztráció nélkül is szabadon böngészhet online áruházunkban és vásárolhat is. A vásárlás nem regisztrációhoz kötött, de a regisztrációs lehetőség biztosítva van az oldalon.

Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: HIPPOGRIFF Kft. – szeniuszoiskola.hu
Szolgáltató székhelye: 1203, Budapest Bíró Mihály utca 2.
Szolgáltató rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: szeni.uszas@gmail.com
Cégjegyzék száma: 01 09 405315
Adószáma: 32070909-2-43
Telefonszám: +36204731553
Szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Cím: 1538 Budapest, Pf.: 510.
Telefon: +36 1 789 2 789
E-mail: support@tarhely.eu
Adatvédelmi Szabályzat: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

Adatvédelem:
Megrendelésekor kizárólag azon információk kerülnek rögzítésre, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adja ki a webáruház tulajdonosa. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatvédelmi elveink kialakításakor figyelembe vettük: az 1992. évi LXIII. törvényt a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, és a 2001. évi CVIII. törvényt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. A fenti website-okról további website-okra mutató linkek tartalmáért és a személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásaiért felelősséget nem vállalunk. Ön bármikor kérheti a regisztrált adatai törlését.

Adatkezelési nyilatkozatunkat és biztonsági intézkedéseinket az alábbi linken tekintheti meg: https://www.szeniuszoiskola.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/

Vásárlás menete:

A vásárló regisztráció nélkül is tud rendelést leadni.
A termékek a főoldalon illetve a kategória menü pontok alatt találhatóak meg.
A kiválasztott bérletet kosárba helyezéséhez kattintson a Kosárba gombra. Ezt követően a megtekintheti a Kosár tartalmát a kosár gomb vagy a fejlécben található kosár ikon segítségével.
Itt lehetősége van módosítani/törölni tartalmakat a kosárból. A Pénztárra lépve tudja megadni számlázási adatait és a fizetés módját. Szükség esetén megjegyzést fűzhet nekünk a rendeléséhez.

Az adott megrendelés során elküldött adatok, az elküldést követően már nem javíthatók. Ezért fontos megrendelés áttekintése. Ha minden adatot rendben talál, akkor kattintson a „megrendelés elküldése” gombra! Amennyiben rendelése sikeres, visszaigazolást láthat az oldalon. Pár percen belül pedig kap egy visszaigazoló e-mailt a megadott címére. Amennyiben ez az üzenet nem jelenik meg, vagy nem kap e-mailt a rendelés visszaigazolásáról, kérjük jelezze telefonon, vagy e-mailben. Telefonszáma azért fontos, hogy fel tudjuk hívni, ha esetleg valamilyen technikai hiba miatt téves ár jelenne meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mailben) megkeressük Önt.

Jogi feltételek a távollévők között kötött szerződésekről (17/1999.) Az adott áru megrendelésének időpontja azaz időpont, amikor megrendelését a webáruházon keresztül eljuttatja a kereskedőhöz. Megrendelés akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mailben visszaigazolják.

Figyelem! A megrendelések módosítását, vagy törlését 24 órán belül fogadjuk el. Az ár változtatás jogát fenntartjuk, akcióink a készlet erejéig érvényesek.


Teljesítési határidő:
A leadásától számított 24 órán belül teljesítjük a rendelést, ettől eltérő esetben, a rendeléskor megadott elérhetőségeken (telefon, email cím) tájékoztatjuk a vásárlót a teljesítési határidőről.

Fizetési lehetőségek:

Online fizetés, bankkártyával, Barion segítéségével:
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 
A rendszer az alábbi kártyákat fogadja el: Maestro, MasterCard, Visa, Visa Electron, American Express.

Szerzői jog/felelősség:
Az Internetes oldalunkon található esetleges téves adatokért, képekért és ármegjelölésért felelősséget nem vállalunk. Szintén nem vállalunk garanciát a jelen honlapnak, valamint annak tartalmának elérhetőségére és működésére vonatkozólag. A jelen honlap adatainak és információinak felhasználásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károk tekintetében, függetlenül azok okától, a felelősséget kizárjuk, amennyiben ez jogilag megengedhető.

Szavatosság:
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 151/2003. (IX.22.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Felelősség korlátozása:
A HIPPOGRIFF Kft. – szeniuszoiskola.hu áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A HIPPOGRIFF Kft. – szeniuszoiskola.hu áruházban semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 

  • Az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.

  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a HIPPOGRIFF Kft. – szeniuszoiskola.hu áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

  • Bármely levél – függetlenül, attól hogy, papír vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.

  • Bármilyen programhiba, rendellenes esemény vagy technikai hiba következményei.

A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a vásárló felelős a HIPPOGRIFF Kft. – szeniuszoiskola.hu áruházhoz való kapcsolódásáért és a HIPPOGRIFF Kft. – szeniuszoiskola.huáruházban való vásárlásért. A HIPPOGRIFF Kft. – szeniuszoiskola.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a HIPPOGRIFF Kft. – szeniuszoiskola.hu áruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba. A HIPPOGRIFF Kft. – szeniuszoiskola.hu áruház szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a HIPPOGRIFF Kft. – szeniuszoiskola.hu nem vonható felelősségre, ha így tesz. Bármely módosítás abban az időpontban lép hatályba, amikor online megtalálható a HIPPOGRIFF Kft. – szeniuszoiskola.hu áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

A termék megvételétől történő elállás, csere
A 45/2014 (II.26) Kormányrendelet – Távollevők között kötött szerződésről;
A Vásárló a vásárlást követően számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlási szerződéstől. A HIPPOGRIFF Kft. – szeniuszoiskola.hu köteles a fogyasztó által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríteni.

Ezen felül, a 14 naptári napot meghaladó pénzvisszaigénylés esetén, az iskolavezetővel egyeztetve, lejárhatóak a megvásárolt alkalmak a kijelölt időpontokban.

Panaszkivizsgálás:
Az Eladó a bejelentést követően azonnal kivizsgálja a Vevő panaszát és 30 napon belül írásban tájékoztatja a vevőt. Amennyiben nem találja a panaszát jogosnak megindokolja azt. Ha a felek nem tudnak megállapodni a Vevő panaszával fordulhat a

 

  1. Nemzeti Fogyasztó Védelmi Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Felügyelőséghez:
   1088 Budapest, József krt. 6.
   Tel: 269-9075A fogyasztók jogaik egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény által életre hívott békéltető testülethez fordulhatnak. A békéltető testület eljárásának célja a fogyasztó és a vállalkozás közötti vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezésének megkísérlése, e célból egyezség létrehozása, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala. A békéltető testület hatáskörébe * termék minőségével, biztonságosságával, * a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, * a szolgáltatás minőségével, továbbá * a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

  1. Budapesti Békéltető Testület
   Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
   Telefonszáma: (1) 488-2131
   Fax száma: (1) 488-2186
   Név: Dr. Baranovszky György
   E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu


A weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Az írásos és képi anyag felhasználása csak a www.szeniuszoiskola.hu előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Kapcsolódó oldalak: